Jak skutecznie zarządzać zespołem programistów?

Udostępnij

Wśród obowiązków inżyniera projektu znajduje się m.in. zarządzanie zespołem programistów i rozliczanie ich pracy. Zajmuje się on planowaniem zadań zespołu i monitorowaniem efektów oraz stałym zwiększaniem efektywności pracowników. W tym ostatnim pomóc może praca w sprintach. 

Co robi inżynier projektu?

Inżynier projektu to osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym, do której zadań należy - najogólniej rzecz biorąc - zarządzanie zespołem programistów. Zajmuje się on przygotowywaniem założeń projektu i dokumentacji, przydzielaniem zadań, nadzorowaniem i rozliczaniem pracy zespołu, kosztorysowaniem i planowaniem budżetu. To on ponosi odpowiedzialność za całokształt prac i uczestniczy w spotkaniach z klientami oraz uzgadnia warunki zawieranych z nimi umów. Ze względu na spore zainteresowanie kandydatów pracodawcy publikujący oferty pracy: inżynier projektu w Białymstoku szybko znajdują chętnych na to stanowisko.

Jak planować pracę programistów?

Odpowiednia organizacja pracy pozwala na efektywne i terminowe wykonywanie działań. W branży IT odpowiada za nią inżynier projektu. Białystok jest jednym z wielu miast, w których sektor informatyczny wciąż się rozwija, na czym zyskują osoby poszukujące w nim zatrudnienia. Chcąc dobrze pełnić swoją funkcję, kierownik projektu powinien wiedzieć, jak planować pracę programistów. W tym przypadku przydatne może okazać się korzystanie ze specjalnych narzędzi, które pomogą w sprawnej komunikacji, podziale obowiązków i ogólnym zarządzaniu zespołem, takich jak: 

  • Git, 
  • Slack, 
  • Trello, 
  • Asana,
  • JIRA.

Chcąc dobrze zaplanować pracę zespołu, inżynier projektu w Białymstoku powinien zastanowić się nad tym, jaki efekt chce osiągnąć i w jaki sposób zamierza do tego doprowadzić. Powinien zastanowić się nad tym, jaka technologia umożliwi mu realizację projektu, wyodrębnić funkcje, które powinien zawierać projekt, oraz przemyśleć sposób ich implementacji. 

Następnie powinien on przydzielić konkretne zadania każdemu z pracowników. Niezwykle ważne jest wzięcie pod uwagę czasu potrzebnego na wykonanie ich oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek. Najlepiej jest założyć, że działania potrwają nieco dłużej, a następnie, wraz z realizacją poszczególnych etapów, zmieniać ramy czasowe kolejnych.

Czym jest praca w sprintach i czy warto ją wprowadzić?

Różne przedsiębiorstwa wprowadzają rozmaite metody pracy, które mają pozwolić na maksymalizację jej efektów. W ostatnim czasie popularność zdobywa organizacja działań zespołu według metodologii Agile. Coraz częściej spotykana praca w sprintach polega na wyznaczeniu najczęściej od dwu- do czterotygodniowych okresów (sprintów), podczas których wykonuje się prace deweloperskie. Po jednym sprincie zazwyczaj niezwłocznie rozpoczyna się następny, a w czasie trwania danych prac i po ich zakończeniu dokonuje się przeglądów realizowanych działań. 

Eksperci zauważają, że kierownik projektu zajmujący się zarządzaniem zespołem programistów, który wybiera pracę w sprintach, przyczynia się do ograniczenia ryzyka dotyczącego projektu. Umożliwia ona bowiem sprawną komunikację z klientem, który na bieżąco (co kilka tygodni) obserwuje efekty działań wykonywanych przez programistów, zgłasza ewentualne uwagi lub informuje o błędach. Co więcej, zespół pod okiem inżyniera projektu może dowiedzieć się, czy udało mu się poprawnie zinterpretować wymagania kontrahenta, tuż po zakończeniu danego sprintu (zwykle po 2-4 tygodniach), nie zaś - jak w przypadku stosowania metody waterfall - dopiero po kilku miesiącach.

Rozliczanie pracy programistów

Serwis No Fluff Jobs przeprowadził ankietę wśród doświadczonych specjalistów z branży IT. Odpowiedzi respondentów wskazują, że aż 76% z nich sprzeciwia się rejestrowaniu ich czasu pracy. Część z nich zauważa, że niemożliwe jest nieprzerwane 8-godzinne kodowanie, które doprowadziłoby do wypalenia zawodowego. Inni podkreślają z kolei, że swoje obowiązki wykonują w różnych porach dnia. Mimo to do zadań kierownika projektu należy rozliczanie pracy programistów. Jak prowadzić działania w tym zakresie, by pogodzić interesy obu stron?

Dobrym rozwiązaniem jest nie godzinowe, a zadaniowe rozliczanie pracy programisty: wyznaczanie określonych terminów oraz zadań, które należy wykonać, i obserwowanie uzyskanych przez pracownika efektów. Dzięki temu inżynier projektu uniknie niezadowolenia podwładnego, a pracownik zadba o efektywne wykonywanie swoich obowiązków. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz