Zarządzanie aktywami IT

Udostępnij

19770-3: standard, które spełnienie oznacza stosowanie schematów dla maszyn hermetyzacji uprawnień oraz praw związanych z licencjonowaniem oprogramowania; 19770-4: odnosi się do zarządzania licencjami skomplikowanymi przeznaczonymi dla data center i chmur opartych na oprogramowaniu i sprzęcie (SaaS i IaaS). Wykorzystywanie takich norm w organizacji umożliwia lepsze zrozumienie mechanizmów IT Asset Management oraz ich skuteczniejsze wykorzystywanie w praktyce.

ITAM process

Zarządzanie aktywami IT jest kierowanym procesem ciągłym, który rozwija się przez swoje kolejne iteracje. Programy ITAM są inwazyjne dla organizacji, przez co należy rozumieć włącznie w ich przebieg praktycznie wszystkich jej elementów, czyli użytkowników końcowych przystosowujących się do konkretnych narzędzi, menadżerów budżetowych przesuwających środki w celach optymalizacji ich wykorzystywania, działów serwisowych dostarczających informacji o gwarancji, a także osób odpowiedzialnych za formalną stronę finansową rozumianą jako uzgodnienia faktur i działania księgowe.

aktywa IT

W procesach zarządczych IT wykorzystywane są w dużej skali mechanizmy automatyczne, z których największe znaczenie mają techniki RFID, czyli narzędzia służące do inteligentnego lokalizowania typów i rodzajów zasobów IT za pomocą radiowego odczytywania odpowiednich etykiet. Tego typu mechanizm pozwala na działanie w pełni automatyczne, które w sposób autonomiczny dostarcza bieżącej informacji odnośnie wszystkich wykorzystywanych aktywów IT. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku konieczności integracji z innymi mechanizmami, jak na przykład z łańcuchem dostaw, systemem help desk, systemami HR oraz ITSM.

Tego typu zarządzanie aktywami IT możliwe jest w organizacjach o każdej skali, Dostarcza ono bowiem informacji bieżących o działaniach konkretnej organizacji, tak więc zakres stosowanych rozwiązań jest dopasowany do realnych potrzeb i powala na ustalanie wszystkich zmiennych w podejściu tak online, jak i offline. W sposób skuteczny ogranicza to ryzyko działalności gospodarczej.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz