Zarządzanie aktywami IT

Udostępnij

Zarządzanie zasobami IT/ITAM w organizacji

IT Asset Management jest elementem centralnym mechanizmów odpowiedzialnych za zarządzenie cyklem życia aktywów informatycznych w określonej organizacji. W jej ramach kryją się wszystkie podstawowe i zaawansowane funkcje związane z utrzymywaniem polityki i standardów w zakresie pomiaru podstawowych czynników wpływających na realizację celów IT organizacji, jakie zostało postawione przez organy zarządcze organizacji. IT Asset Management jest rozwiązaniem zintegrowanym, w którym możliwe jest współdziałanie wszystkich działów odpowiedzialnych za zarządzanie i organizowanie zasobów IT, w tym za nadzór nad ich kosztami.

Asset management system

Usuwanie zasobów IT z przedsiębiorstwa powinno być procesem skutecznie kontrolowanym na każdym etapie, zwłaszcza w okresie, kiedy aktywa przechodzą do trybu offline przed ich zniszczeniem lub recyklingiem. Ich poprawne prowadzenie w okresie posiadania i likwidowania wymaga wygenerowania certyfikatów zniszczenia posiadających numery seryjne niszczonych aktywów. Na koniec procesu musi zostać wygenerowane także odpowiednie świadectwo, by cały proces był w pełni skuteczny.

Czym są zasoby IT?

International standards organisation

Eliminowanie e-odpadów powinno być zawsze wykonywane przez certyfikowaną firmę, która daje gwarancje przeprowadzenia procesu w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

ISO standards

International Standards Organization posiada odpowiednie procesy certyfikacyjne także dla podmiotów zajmujących się utylizacją aktywów IT. Interesująca nas rodzina certyfikatów to ISO 19770. Składają się na nią cztery części, z których praktyczne znaczenie dla podmiotów zainteresowanych utylizacja aktywów mają przede wszystkim dwa z nich.

19770-1: standard odnoszący się do prawidłowego zarządzania zasobami IT w organizacji;

19770-2: standard maszynowej hermetyzacji danych inwentaryzacyjnych, którego wdrożenie znacznie ułatwia proces identyfikowania oprogramowania wykorzystującego przez dane urządzenie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz