Aktywa IT (ITAM)– zarządzanie i definicje. Cz. I

Udostępnij

IT assent management

Są to reguły i praktyki biznesowe, które łącza w sobie umowne i prawne funkcje finansowe. Jest to spowodowane chęcią wsparcia cyklu zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji dla otoczenia IT. Definicja „aktywa” w tym przypadku obejmuje wszystkie elementy oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, jaki znajduje się w danym środowisku biznesowym.

IT inventory management

W każdej organizacji zarządzanie zapasami i sprzętem IT to ważny element całej strategii biznesowej, szczególnie w obecnych czasach, gdy komputery są obecne w naszym życiu na każdym kroku.

Gromadzenie szczegółowych informacji IT o dostępnym sprzęcie, jest związane z inwentaryzacją. Inwentaryzacja oprogramowania i sprzętu porządkuje i scala informacje o zasobach IT, które są w późniejszym etapie wykorzystywane w podejmowaniu decyzji o zakupach kolejnego sprzętu, oprogramowania oraz redystrybucji. Z tego względu zarządzanie zapasami IT pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom różnego typu, w oszczędności czasu i efektywniejszemu zarządzaniu finansami. Dzięki stałej kontroli i monitoringowi sprzętu IT i oprogramowania, może uniknąć niepotrzebnych wydatków i zakupu niepotrzebnych urządzeń oraz powtórnego zakupu już posiadanych oprogramowań.

Gromadzenie informacji IT

W przedsiębiorstwach gdzie stale jest prowadzony monitoring aktywów IT, można zaobserwować minimalizację kosztów i ryzyk związanych z wydatkami na IT. Aktualna i szczegółowa informacja związana z postępem IT jest nieoceniona pomocą w planowaniu wydatków i projektów infrastrukturalnych.

Hardware Asset Management

Jest to związane z zarządzaniem fizycznym elementów i części komputerowych oraz sieci utworzonych przez dyspozycję. W praktykach biznesowych zostało przyjęte, że decyzje obejmują wniosek oraz proces zamówienia zarządzenia, cały etap życia zarządzenia, a także przesuniecie w czasie lub unieszkodliwienia zarządzenia. Bieżące gromadzenie informacji o zapasach i sprzęcie IT, jest kluczową sprawą w planowaniu i podejmowaniu decyzji biznesowych o poszerzaniu i mierzeniu celów finansowych.

Software Asset Management

Koncentruje się na aktywach programowych, w tym także na licencjach zakupionych i zainstalowanych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz