Wykorzystanie integracji IT/OT i analityki do zapobiegania krytycznym awariom część II

Udostępnij

Przeprowadzona na początku bieżącego roku globalna ankieta ABB, która obejmowała ponad 200 menadżerów z branży energetycznej, elektrycznej i gazowe i wodne, wykazała również, że jest coraz większe przekonanie, że integracja IT oraz OT będzie kluczowym elementem każdej strategii zarządzania aktywami. Około 80% respondentów oceniło, że integracja IT oraz OT w zarządzaniu aktywami to obecnie wartościowe. Prawie 60% respondentów posiada albo też planuje wdrożyć strategię wykorzystywania IOT do zarządzania aktywami. Około 55% informuje, że zarządzanie aktywami mogło również wpłynąć na wzrost w ostatnich 12 miesiącach.

Podobno ankieta ABB przeprowadzona w całym sektorze kolejowym wykazała również, że zwiększona integracja IT oraz OT jest to kluczowa sprawa dla procesu planowania długofalowego. W najnowszym raporcie jaki dotyczy tego zagadnienie mamy informację o tym, że ten trend powinien postępować. Powinno to wyglądać podobnie jak w przypadku wprowadzenia specjalnej zaawansowanej infrastruktury pomiarowej AMI. Zakłady użyteczności publicznej zaczną od planowania pojedynczego przypadku zastosowania.

Integracja IT/OT

Jednak mogą szybko uznać, że szukają nieco bardziej zaawansowanego cyfrowo oraz połączonego środowiska z dużo większą liczbą czujników. Zamiast wysyłać technika do ręcznego zbierania danych i inspekcji aktywów będą chciały otrzymywać dane w bardziej rzeczywistym czasie oraz będą mogły również dysponować różnymi możliwościami analitycznymi, które pozwolą nam między innymi na nieustanne monitorowanie aktywów oraz alarmowanie o nieprawidłowościach a także skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy.

Asset management system

Wydaje się, że zakłady użyteczności publicznej są obecnie gotowe na to, by wykorzystywać możliwości oferowane przez integrację między IT oraz OT. A jeśli prowadzi to do zapobiegania krytycznym awariom może to być między innymi z korzyścią dla organizacji, które są mocno zaangażowane tak jak miliony ludzi, którzy będą również polegać na ich aktywach i będą z nich korzystać.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz