O metodach szyfrowania

Udostępnij

Szyfrowanie danych

Nasz artykuł zostanie poświęcony dwóm sposobom szyfrowania: szyfrowaniu przestawieniowemu; szyfrowaniu podstawieniowemu. Sposób pierwszy polega na tym, że w tekście, który ma zostać zaszyfrowany przestawia się znaki. Oznacza to, że żadne z użytych w tekście znaków nie zostaną z niego usunięte, a jedynie przestawione. Sposób pierwszy polega na tym, że znaki zastępowane są innymi. Robi się to zgodnie z pewnymi kryteriami. Z szyfrowaniem tekstu łączą się pewne pojęcia.

Warto poznać je trochę bliżej. Oto one:

szyfrogram – to wiadomość, która została zaszyfrowana;

tekst jawny - wiadomość w brzmieniu oryginalnym;

szyfrowanie symetryczne – aby zaszyfrować i rozszyfrować wiadomość wystarczy znajomość jednego klucza; szyfrowanie przesuwne – litery w alfabecie przesuwane są o określoną wielkość;

szyfrowanie asymetryczne – innego klucza trzeba użyć do szyfrowania wiadomości, a innego do je odszyfrowania;

kryptografia – dziedzina wiedzy, której polem zainteresowania jest zabezpieczanie danych;

kryptoanaliza – zajmuje się badaniem algorytmów z punktu widzenia ich bezpieczeństwa; bardziej szczegółowo kryptoanaliza bada, czy można złamać szyfr nie mając dostępu do klucza;

Szyfrowanie symetryczne

Klucz publiczny i prywatny

To kolejne pojęcia nieodłącznie związane z szyfrowaniem. Mamy w tym przypadku do czynienia z szyfrowaniem asymetrycznym. Oznacza to, że konieczne jest skorzystanie z dwóch różnych kluczy. Klucz, który służy do szyfrowania jest publicznie dostępny. Ale klucz, który służy do odszyfrowania wiadomości jest znany tylko i wyłącznie osobie, która jest adresatem zaszyfrowanej wiadomości. Ten drugi rodzaj klucza nazywany jest kluczem prywatnym.

Przykładowe algorytmy szyfrowania RSA – jeden z najbardziej popularnych algorytmów, który oparty jest na liczbach pierwszych. Korzysta się z niego do cyfrowego podpisu oraz do szyfrowania. DES – to także bardzo popularny algorytm. Należy on do algorytmów symetrycznych. To szyfr, z którego korzystają amerykańskie organa rządowe. DSA – korzysta się z niego przy cyfrowych podpisach.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz