Jak dbać o bezpieczeństwo firmy?

Udostępnij

Asset management system

Ponieważ zarówno w sektorze finansów publicznych, jak i w biznesie doszło ostatnio do szeregu ważnych zdarzeń, nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że obecnie to właśnie bezpieczeństwo informacji oraz samych systemów informatycznych jest jednym z tych zagadnień, którym zarządy spółek poświęcają coraz więcej uwagi. Kradzież i utrata informacji nie są wcale zjawiskami rzadkimi, za każdym razem należy przy tym liczyć się, że staną się one poważnym uszczerbkiem dla reputacji firmy oraz samego stopnia zaufania do niej. 

Zwykle o przypadkach wycieku danych mówi się przede wszystkim jako o problemie technologicznym, choć jednak to technologia jest jednym z najważniejszych elementów, które prowadzą do usprawnienia bezpieczeństwa i przepływu informacji, bacznej uwadze wymagają także ludzie, kultura, procesy i sama organizacja. Spółki nie mogą dziś więc liczyć na to, że działania podejmowane ad hoc okażą się efektywne w momencie, w którym mówimy o zarządzaniu bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo danych firmy

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia nadal jest możliwe, konieczne staje się jednak w tym momencie integrowanie struktur bezpieczeństwa przez organizacje. Stale konieczny jest monitoring przyjętych standardów, mechanizmów kontroli oraz zasad tak, aby możliwe stało się spełnienie przez nie ustalonych parametrów, a także w sposób pozwalający na mieszczenie się w ramach tak zwanego apetytu na ryzyko. Jeśli zatem pojawi się pełny wgląd w infrastrukturę bezpieczeństwa, ewentualne luki w zabezpieczeniach będą wypełniane nie tylko szybko, ale również maksymalnie efektywnie.

IT asset management

Gdy mówimy o sposobie całościowym zarządzania bezpieczeństwem, nie powinniśmy mieć wątpliwości, co do tego, że jest to działanie umożliwiające monitorowanie zgodności nie tylko z ustalonymi zasadami i standardami, ale również utrzymanie w ramach i granicach tego ryzyka, które naturalnie wiąże się z zarządzaniem aktywami.

Revenue Assurance

Oferta związana z poprawą firmowego bezpieczeństwa obejmuje między innymi identyfikacje strumieni przychodów, dzięki czemu łatwo można odpowiedzieć na pytanie o to, gdzie właściwie dochodzi do ich wycieku. Ważnym aspektem jest jednak również zintegrowane zarządzanie w kontekście bezpieczeństwa informacji.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz