Aktywa IT (ITAM)– zarządzanie i definicje. Cz. I

IT assent management Są to reguły i praktyki biznesowe, które łącza w sobie umowne i prawne funkcje finansowe. Jest to spowodowane chęcią wsparcia cyklu zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji dla otoczenia IT...

Zarządzanie aktywami IT

Zarządzanie zasobami IT/ITAM w organizacji IT Asset Management jest elementem centralnym mechanizmów odpowiedzialnych za zarządzenie cyklem życia aktywów informatycznych w określonej organizacji. W jej ramach kryją się...

Zarządzanie aktywami IT

19770-3: standard, które spełnienie oznacza stosowanie schematów dla maszyn hermetyzacji...