Wykorzystanie integracji IT/OT i analityki do zapobiegania krytycznym awariom część I

Konwergencja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) to czynnik, który będzie wpływał również na rozwój internetu rzeczy, usług oraz ludzi. Nasz świat obecnie jak wiadomo jest coraz bardziej powiązany z siecią...

Wykorzystanie integracji IT/OT i analityki do zapobiegania krytycznym awariom część II

Przeprowadzona na początku bieżącego roku globalna ankieta ABB, która obejmowała ponad 200 menadżerów z branży energetycznej, elektrycznej i gazowe i wodne, wykazała również, że jest coraz większe przekonanie, że...